Bez obzira na zapreminu, podešena vrednost će uvek biti postignuta

Kontrola senzora Vakumirka sa kontrolom senzora izračuna kad će podešen procenat biti dostignut. Drugim rečima željeni vakuum je uvek postignut bez obzira na zapreminu. Ovo je glavna prednost opcije kontrola senzora (Sensor Control). Ova opcija je praktična kada pakujete više proizvoda različitih veličina.

 

 

 Podešavanje procesa vakumiranja

Prva faza je izvlačenje vazduha iz proizvoda, kese i komore. Kad se dostigne željeni cilj vakumiranja mašina automatski prelazi na sledeći korak. Ciklus vakumiranja može da se podesi na tri načina:

  • Vremenska kontrola  (u sekundama)
  • Kontrola senzora (u procentima)
  • Kontrola tečnosti sa otkrivanjem tačke ključanja

Vremenska kontrola

Kod vremenske kontrole namestite željeno vreme. Prosečni ciklus traje između 15 i 40 sekundi. Pumpa izvlači vazduh iz komore onoliko sekundi koliko ste namestili, ciklus se završava bez obzira da li je željeni vakuum postignut. Dužina procesa zavisi od proizvoda i željenog vakuuma, kada znate te informacije lako je namestiti vreme.

Kontrola senzora

Kada želite da koristite kontrolu senzora podesite željeni vakuum u procentima (od 0 od 99%). Vakuum pumpa izvlači vazduh iz komore dok se ne postigne postavljena vrednost. Bez obzira na zapreminu proizvoda dati cilj se uvek postigne.

Prednosti kontrole senzorom

  • Stalni konačni rezultat: uvek isti kraj vakuuma
  • Lak za korišćenje: ne morate uvek podešavati vreme za razne proizvode
  • Optimalno vreme ciklusa: proces se završava automatski kad se dostigne zadata vrednost

Kontrola tečnosti

Da li pakujete tečne ili vlažne proizvode? Pogledajte i opciju kontrola tečnosti.

This is how it works

  1. Podesite željeni cilj vakuuma (0-99%)
  2. Vakuum pumpa izvlači vazduh iz komore dok se ne dostigne postavljena vrednost
  3. Bez obzira na zapreminu željeni cilj se uvek dostigne
special
 

Kontrola senzora je dostupna za sve vakumirke od Boxer serije

 
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd