Često postavnjana pitanja

Kliknite na pitanje kako bi ste dobili odgovor.

 • 1. Da li Henkelman sam proizvodi svoje mašine?
  Da. Henkelman kvalitet je rezultat proizvodnje isključivo u Holandiji sa lokalnom radnom snagom i delovima iz zapadne Evrope. Sve naše mašine poseduju CE sertifikat.
 • 2. Da li Henkelman ima predstavništva?
  Ne. Helkelman ima sedište u Holandiji u gradu ’s-Hertogenbosch i posluje putem velike mreže distributera i agenata u 70 zemalja.
 • 3. Da li možemo dobiti Henkelmanove materijale?
  Da. Ukoliko želite da pogledate brošure ili uputstva za upotrebu Henkelman mašina, molimo da ih preuzmene sa naše internet stranice ili kontaktirajte naše odeljenje prodaje.
 • 4. Da li su vakumirka sa komorom i mašina za hermetičko zatvaranje iste?
  I da i ne. Ova dva tipa mašina koriste istu tehnologiju stvaranja vakuuma i opciju inertnog gasa po potrebi, ali se razlikuju po varenju/odsecanju, materijalu za pakovanje i konačnom rezultatu. Prednosti vakumirke sa komorom su mala investicija, pakovanje proizvoda bilo koje veličine, kuvanje u vakuumu, veliko skladištenje sirovina, itd.
 • 5. Gde da pronađem cene različitih modela?
  Cene vakumirki možete proveriti kod našeg distributera Pak Sistemi ili kontaktirati centralu u Holandiji.
 • 6. Koliko pakovanja u minutu može da napravi vakumirka?
  Većina Henkelmanovih vakumirki sa komorom radi brzinom 2 ciklusa u minutu.
  Brzina zavisi od proizvoda (suvo ili tečno, toplo ili hladno), odnosa zapremine komore i mase proizvoda, stepena vakuuma koji se želi postići, ponovnog ubrizgavanje gasa ili ne, vremena varenja odgovarajućeg materijala pakovanja, kapaciteta vakuum pumpe.
  Moguće je sprovesti nekoliko procesa pakovanja tokom ciklusa ako se koristi duža letva za varenje ili konfiguracija sa nekoliko letvi za varenje ili čak vakumirka sa duplom komorom (druga komora se puni dok se ciklus sprovodi u prvoj, a zatim obrnuto).
 • 7. Da li se i u diptanku izvlači vakuum?
  Ne. Diptank se koristi pored vakumirke da bi se dobio efekat kože, tj. folija će biti potpuno obmotana oko proizvoda kako bi nestale ivice pakovanja koje su nastale prethodnim vakumiranjem.
 • 8. Da li dve vakumirke sa po jednom komorom mogu raditi istom brzinom kao jedna vakumirka sa dve komore?
  Da, ukoliko je za isti proizvod jednak odnos zapremine komore (ili površine za rad) i kapaciteta pumpe.
 • 9. Da li postoji opcija inertnog gasa za vreme vakuum ciklusa?
  Ne. Opcija inertnog gasa se koristi posle izvlačenja vazduha ne za vreme ovog postupka. Vakuum pakovanje ne radi se uvek u modifikovanoj atmosferi (modified protective atmosphere - M.A.P.).
 • 10. Šta je M.A.P. pakovanje i za šta se koristi?
  Modifikovana zaštitna atmosfera (M.A.P - modified protective atmosphere) se sastoji od istih gasova koji se nalaze i u vazduhu: azot N2, ugljen dioksid CO2 and kiseonik O2. Mešavine tih gasova doprinose ravnoteži unutrašnjeg pritiska u pakovanju i spooljašnjeg (kako se ne bi oštetili ili uništili krhki proizvodi). Rok trajanja se takođe produžava i razmnožavanje bakterija i buđi se usporava. Kiseonik O2 se koristi zbog svog svojstva koji održava crvenu boju mesa.
 • 11. Koja mešavina gasova se preporučije po tipu proizvoda?
  Vaš snabdevač gasom će Vas najbolje informisati koja mešavina je najbolja za Vaš proizvod.
 • 12. Koje vrste kontrole postoje?
  Henkelman nudi tri tipa kontrolnih ploča koje mogu da se ugrade u vakumirke: vremenska kontrola vakuuma (u sekundama), kontrola vakuuma u procentima ( do 99.8% vakuuma) i kontrola tečnosti koja zaustavlja vrenje kod tečnih i vlažnih proizvoda.
 • 13. Da li postoje različite opcije sistema varenja?
  Da,imamo različite sisteme koji su prilagođeni Vašim specifičnim potrebama. Pored mogućnosti duplog vara, moguće je ugraditi var sa odsecanjem viška kese, jedan var širine 8 mm, Bi-aktiv var. Takođe kontrola varenja se podešava u sekundama što je bitno za kvalitetno varenje i najzahtevnijih materijala.
 • 14. Da li je moguće kontrolisati ventilaciju komore na kraju ciklusa kako bi se izbeglo bušenje vreće?
  Da. Opcija Soft-Air koju je Henkelman razvio predstavlja funkciju koja omogućava da se kontroliše vreme ventilacije komore (u sekundama). Tako da se besprekorna kontrolisana ventilacija koristi i za upakovane proizvode koji su oštri, sa kostima ili oštrim metalnim delovima.
 • 15. Da li se kod velikih modela sa duplom komorom poklopac automatski otvara?
  Da. Henkelman je razvio Easy-Swing sistem koji Vam omogućuje da automatski otvorite poklopac pritiskom na dugme. Nakon toga jednostavno prebacite poklopac na drugu stranu jednim prstom. Serija Titaan ima potpuno automatski poklopac.
 • 16. Da li se može zaustaviti vrenje sočnih ili tečnih proizvoda?
  Da, Henkelman nudi opciju kontrole tečnosti koja će detektovati vrenje tečnosti ili sočnih proizvoda. Vrenje je posledica niskog pritiska u komori. Kada senzor uoči vrenje mašina će se automatski prebaciti na sledeći ciklus. Ova funkcija zapravo optimizuje vreme vakumiranja i štiti Vaše proizvode od isparavanja i gubitka težine.
 • 17. Da li je moguće vakumirati proizvode u pakovanja koja su otporna na statički elektricitet?
  Da, Henkelman Vam nudi nekoliko mašina u ESD (Electrostatic Discharge) verziji sa specijalnim materijalima koji štite Vas i Vaš proizvod od statičkog elektriciteta.
 • 18. Da li je moguće smanjiti vremenski ciklus i/ili potrošnju gasa?
  Da. Tacne za popunu koje smanjuju zapreminu komore su standardna oprema svake vakumirke.One Vam omogućavaju da popunite komoru kako biste u njoj imali manje vazduha za izvlačenje, tako smanjujete vreme ciklusa i potrošnju gasa, jer je potrebno manje ubrizgati.Ove tacne Vam pomažu i kod postavljanja proizvoda na letvu za varenje kako biste dobili najbolji rezultat varenja. Sličan dodatak postoji i za poklopac, možete ih nabaviti za seriju Polar kao opciju.
 • 19. Da li se bilo koji proizvod može upakovati Henkelmanovim vakumirkama?
  Prema našim saznanjima, mnogobrojne vrste hrane i industrijskih proizvoda se mogu upakovati našim vakumirkama. Ako niste sigurni, slobodno nas kontaktirajte.
 • 20. Zašto vakuum pakovanje?
  Vakuum pakovanje se obavlja da bi se zaštitio proizvod. Vakumiranjem se rok trajanja prehrambenih proizvoda može produžiti za 2 do 6 puta u odnosu na standardne uslove u hladnjači. Kada su u pitanju industrijski proizvodi, vakumiranjem se proizvodi štite tokom skladištenja i transporta ali se i štedi i na prostoru koji se zauzima i izbegava prevara. U ugostiteljstvu, vakumiranje omogućava kuvanje u vakuumu.
 • 21. Da li postoji zvanična lista roka upotrebe za sve proizvode?
  Ne, zato što rok upotrebe zavisi od kvaliteta i svežine proizvoda, bakterioloških uslova tokom proizvodnje i skladištenja i načina trasporta. Zbog toga je teško odrediti zvanične vrednosti – naznačene vrednosti zavise od okolnosti. Od ključnog značaja je da se kontaktiraju nadležne laboratorije koje će ispitati Vaše proizvode.
 • 22. Da li se vakumirani prehrambeni proizvod uvek mora čuvati na hladnom?
  Da. Ako su bakterije kojima nije potreban kiseonik da prežive prisutne već u samom proizvodu, one će se brže razvijati u ambijentalnoj nego u hladnoj atmosferi.
 • 23. Zašto se boja mesa u vakumiranom pakovanju menja iz crvene u braon/sivu boju?
  Zato što vakuum pakovanje u potpunosti uklanja kiseonik, a pošto meso svoju crvenu ili crvenkastu boju dobija zahvaljujući oksigenizaciji crvenog pigmenta oksimioglobina ono gubi svoju boju. Meso će ponovo postati crveno u roku od oko 20 minuta nakon otvaranja pakovanja. Za proizvode namenjene maloprodaji, prirodna crvena boja može se sačuvati zahvaljujući zaštitnoj atmosferi sa visokim sadržajem kiseonika.
 • 24. Da li se mogu vakumirati tečnost ili marinirani proizvodi?
  Da. Svaka tečnost se može vakumirati u mašini sa komorom. Naša topla preporuka je da se ovakvo pakovanje radi na najnižoj mogućoj temperaturi kako bi se ostvario najbolji konačni stepen vakuuma i uz upotrebu kontrolnog senzora za tečnost. Henkelman takođe nudi posebne tacne sa nagibom za lakše postavljanje Vašeg proizvoda.
 • 25. Da li se topli proizvodi mogu vakumirati?
  Da, ali se to ne preporučuje. Tokom pakovanja toplih proizvoda oslobađa se vlažnost koja može dovesti do kondenzacije u mašini, što jasno oštećuje pumpu. Zbog toga se preporučuje da se ne pakuju proizvodi čija je temperatura viša od 30° C ili da se smanji stepen vakuuma koji želi da se postigne.
 • 26. Da li se CD-ovi, DVD-ovi, dokumenti, fascikle i novac mogu vakumirati?
  Da. Vakuum pakovanje ne oštećuje ove vrste proizvoda.Hermetički zatvoreno pakovanje garantuje da oni neće biti oštećeni i obezbeđuje njihovu poverljivost.
 • 27. Da li se za vakuum pakovanje može koristiti bilo koja vrsta materijala?
  Na osnovu naših saznanja, mnogobrojni tipovi vreća i folija mogu se vakumirati našim mašinama.Naravno, važno je koristiti vreće za vakumiranje a ne običnu plastiku. Slobodno kontaktirajte nas radi testiranja vašeg materijala.
 • 28. Kako da izračunam potrebne dimenzije vreće za pakovanje mojih proizvoda?
  Dimenzije vreće određuju se na osnovu veličine proizvoda.
  - Širina vreće se određuje na sledeći način: širina vreće = (visina proizvoda + širina proizvoda) + 10%.
  - Dužina vreće se određuje na sledeći način: dužina vreće = (dužina proizvoda + 5 do 10 cm).
  Kada se odredi širina vreće, dužina letve za varenje mora uvek biti okvirno za 1 cm veća.
 • 29. Da li postoji mogućnost za vertikalno varenje vreća?
  Da, Henkelman nudi liniju Toucan za sve vrste vertikalnog ili četvrtastog pakovanja. Vreće se stavljaju na ploču ili kalup i zatvaraju se vertikalno.
 • 30. Da li se mogu vakumirati tegle?
  Da. Tegla sa proizvodom koji treba vakuumirati će se zatvoriti tokom ciklusa nakon vakuumiranja putem razlike u pritisku. Na taj način se proizvodi u tegli mogu duže čuvati.
 • 31. Da li se gastro posude mogu vakumirati?
  Da. Henkelman nudi rešenje za razne modele posuda, putem dodatka za gastro posude koje se vakumiraju kako bi se izvukao vazduh kroz rad van same mašine. Međutim, Henkelman se ne bavi proizvodnjom gastro posuda.
 • 32. Gde mogu da pronađem sve informacije o čišćenju svoje mašine?
  U uputstvu za upotrebu koju dobijate uz mašinu i koje možete preuzeti i sa naše internet stranice.
 • 33. Koja vrsta čišćenja se obavlja na dnevnom nivou?
  Nakon upotrebe, prebrišite komoru i poklopac vlažnom krpom.
 • 34. Koja vrsta čišćenja se vrši na nedeljnom nivou?
  Uključite program održavanja pumpe najmanje jednom nedeljno. Proverite da li na letvi za varenje ima eventualnih oštećenja. Zamenite teflonsku traku/ žice za varenje ako kvalitet varenja nije više dobar ili ako teflonska traka/ žice za varenje ne stoje čvrtsto na letvi. Proverite zaptivku poklopca i zamenite je ako je oštećena ili labava.
 • 35. Koja vrsta održavanja je potrebna na svakih 6 meseci?
  Menjajte ulje najmanje jednom u šest meseci. Proverite stanje poklopca, da li je providan, i stanje gasnih opruga.
 • 36. Koja čišćenja se vrše na godišnjem nivou?
  Proverite filter ulja/izduvni filter.Ako je zaprljan, promenite ga. Kontaktirajte vaš servis da proveri pumpu i cilindre/membrane vazdušne komore.
 • 37. Šta je program održavanja?
  Program održavanja mora se obaviti svake nedelje.Program održavanja čisti pumpu, omogućuje da ulje upije vlažnost i eventualnu prvljavštinu i filtrira ih. Program se aktivira pritiskom na dugme na panelu za upravljanje i zatvaranjem poklopca. Traje 15 minuta.Program treba uključiti prilikom prve upotrebe, ukoliko mašina nije korišćena duže vreme i pre promene ulja. Program smanjuje potencijalni rizik od nastanka mrlja od rđe i zagušenja pumpe.
 • 38. Da li mogu da koristim hemijska sredstva ili deterdžente za čišćenje mašine?
  Ne i ne. Nije dozvoljena upotreba hemijskih sredstava za čišćenje mašine. Hemijska sredstva mogu značajno oštetiti elektroniku i druge delove mašine. Pored toga, jaki deterdženti se ne smeju koristiti jer mogu značajno oštetiti poklopac. Za više informacija kontaktirajte nas.
 • 39. Da li mogu da pomeram mašinu sa uljem u pumpi?
  Da. Međutim, mašina se mora prenositi ili pomerati u uspravnom položaju. Prevrtanje mašine NIJE dozvoljeno jer tako može oštetiti pumpa.
 • 40. Kako da sipam ulje u pumpu?
  Pokazivač ulja pomoći će da proverite nivo i kvalitet ulja. Ako je nivo ulja nizak, dodajte još ulja.Poklopac za dodavanje ulja može se odvrnuti odgovarajućim ključem. Vodite računa da dodate dovoljnu količinu ulja, koje treba sipati polako do nivoa pokazivača ulja.
 • 41. Kako da ispustim ulje iz pumpe?
  Ulje se mora menjati svakih 6 meseci. Pokazivač ulja pomoći će da proverite nivo i kvalitet ulja. Ako je ulje prvljavo ili mlečno belo treba ga promeniti. Pre ispuštanja ulja pustite da program održavanja prođe ceo ciklus. Skinite poklopac za ispuštanje i stavite posudu ispod.Ako je potrebno blago nakrivite mašinu da iscuri svo ulje i talog. Vodite računa da dodate dovoljnu količinu ulja, koje treba sipati polako do nivoa pokazivača ulja.
 • 42. Koju vrstu ulja mogu koristiti za pumpu?
  Veoma je važno koristiti odgovarajuću vrstu ulja za pumpu, jer je pogrešna vrsta ulja može oštetiti.Temperatura prostorije u kojoj se mašina nalazi takođe je važna za vrstu ulja. Tipovi ulja su navedeni u uputstvu za upotrebu koje dobijate uz mašinu ili možete preuzeti sa naše internet stranice. Primeri marki standardnih tipova ulja su Shell Vitrea, Aral Motanol GM, BP Energol CS, ili Texaco Regal R+ O sa odgovarajućim indeksom viskoznosti.
 • 43. Kako da očistim letvu za varenje?
  Osnovno održavanje čistoće podrazumeva dnevno čišćenje letve za varenje i silikonskog držača vlažnom krpom i nedeljnu proveru letvi uz eventualnu zamenu žice za varenje, teflonske trake i silikonske gume silikonskog držača ukoliko kvalitet varenja nije zadovoljavajući.
 • 44. Kako da zamenim teflonsku traku na letvi za varenje?
  Isecite traku teflona dužine letve za varenje i još oko 5 cm. Zalepite novu teflonsku traku na same žice za varenje. Kada lepite teflon, vodite računa da površina bude ravna i bez nabora.
 • 45. Kako da zamenim silikonsku gumu silikonskog držača?
  Silikonska guma mora se menjati svakih 6 meseci. Skinite staru silikonsku gumu iz držača. Isecite novu silikonsku gumu iste veličine kao stara. Važno je da nova silikonska guma bude iste veličine kao stara, manja ili veća guma može prouzrokovati probleme prilikom zatvaranja. Stavite novu silikonsku gumu u držač.Vodite računa da površina silikonske gume bude ravna i bez zatezanja.
 • 46. Kako da zamenim zaptivku poklopca?
  Zaptivka poklopca mora se menjati svakih 6 meseci.Ovo je neophodno radi dobijanja optimalnog vakuuma. Zaptivka poklopca izložena je amortizaciji usled velikih razlika u pritisku. Dužina nove zaptivke poklopca određuje se u odnosu na staru zaptivku. Ako je zaptivka poklopca prekrataka ili previše dugačka može doći do problema prilikom zatvaranja zatvarača ili curenja. Zaptivku poklopca treba pravilno postaviti u poklopac i bez natezanja. Krajevi se moraju seći i spojiti kako bi se izbeglo curenje.
 • 47. Da li postoji gotov komplet rezervnih delova koji se može naručiti uz svaku mašinu?
  Da. Henkelman na lageru ima servisne komplete prilagođene svakoj mašini koji se preporučuju prilikom kupovine mašine.
 • 48. Gde se nalazi serijski broj mašine, kao i podaci o napajanju i snazi?
  Podaci su navedeni na identifikacionoj pločici koja je zalepljena na mašini.
 • 49. Kada se koristi gas, koji je maksimalan pritisak za gasnu bocu?
  1 ATO

Preuzmite naše brošure

Henkelman prozvodiHenkelman proizvodi

Preuzmi
brosura vakumirka lynx Lynx serija

Preuzmi
brosura vakumirka jumbo Jumbo serija

Preuzmi
brosura vakumirka boxer Boxer serija

Preuzmi
brosura vakumirka toucan Toucan serija

Preuzmi
brosura vakumirka marlin Marlin serija

Preuzmi
brosura vakumirka falcon Falcon serija

Preuzmi
brosura vakumirka polar Polar serija

Preuzmi
brosura vakumirka diptank Diptank serija

Preuzmi
brosura vakumirka titaan Titaan

Preuzmi

Uputstva

uputstvo Boxer serija

Preuzmi
uputstvo Diptank serija

Preuzmi
uputstvo Toucan serija

Preuzmi
uputstvo Falcon serija

Preuzmi
uputstvo Marlin serija

Preuzmi
uputstvo Jumbo serija

Preuzmi
uputstvo Lynx serija

Preuzmi
uputstvo Polar serija

Preuzmi
DMC Firewall is a Joomla Security extension!